K3-regelverket - vad är nytt?
Fredagen den 22 februari 2013

Vi guidar dig i de viktigaste skillnaderna mellan K3 och dagens regelverk samt vad detta kan innebära i praktiken

Regelverket är huvudalternativet när årsredovisning och koncern-redovisning upprättas i icke noterade företag. Undantag är moderföretag som frivilligt väljer att upprätta koncernredovsining i enlighet med internationella redovisningsregler. Mindre företag kommer ha möjlighet att välja att tillämpa K2-regelverket.

K3-regelverket publicerades i juni 2012 och ska tillämpas på räkenskapsår som påbörjas efter den 31 december 2013 men får tillämpas på räkenskapsår som påbörjas tidigare.

Föreläsare: Redovisningsspecialisterna, PwC

Datum och tid Fredagen den 22 februari 2013, kl. 08.00-10.00
Frukost serveras från kl 07.45
Plats PwC, Torsgatan 21 (Bonnierhuset), Stockholm
Anmälan Klicka här för att anmäla dig, senast fredagen den 15 februari 2013
Kontakt Om du har frågor kontakta Maria Olsson
eller ring 010-212 44 67

Seminariet är kostnadsfritt men vid utebliven avanmälan debiteras 500 kr.

Välkommen!