Hur ska du planera dina uttag i bolaget för en bra nutid och framtid?
Onsdagen den 13 mars 2013

Lön eller utdelning? Som företagare är ditt företag och ditt privatliv sammanvävt vilket kan påverka dina ekonomiska valmöjligheter. Planera för en bra nutid och framtid och ta tillvara på de möjligheter som finns för en bättre privat- och företagsekonomi.

Vid frukostseminariet kommer vi ge dig en inblick i hur du kan få mer pengar kvar i plånboken genom att utnyttja bland annat utdelningsreglerna effektivt. Kombinera lön, förmåner, utdelning, kapitalvinster och pensionsavsättningar på ett optimalt sätt. Vi hjälper dig till att få en inblick hur du kan göra för att få en bra skattesituation.

I samband med seminariet kommer du även att få möjlighet att ta del av vår internetbaserade redovisningsportal (MyBusiness).

Seminariet riktar sig mot små företag och presenteras av Tobias Lundstedt och Annika Svanfeldt, Tax Services. Seminariet är kostnadsfritt.

Huvuddelen av våra 66 000 kunder är små- eller medelstora företag i alla branscher. Med vår samlade erfarenhet utvecklar vi värden för våra kunder på en lokal nivå.

Datum och tid Onsdagen den 13 mars 2013, kl. 08.00-09.00.
Frukost serveras från kl. 07.30.
Plats PwC, Torsgatan 21, Stockholm
Anmälan Klicka här för att anmäla dig, senast fredagen den 8 mars 2013.
Kontakt

Vid frågor gällande innehållet kontakta Tobias Lundstedt.
Vid övriga frågor kontakta Camilla Löwsahl.

Med kunskap inom dessa områden kan du göra rätt val vid rätt tid.

Välkommen!