Himla mingel
Onsdagen den 10 april 2013

Välkommen till vårens Himla mingel med temat "Vägval som kan göra underverk inom Svenska kyrkan"!

Vi på PwC hälsar dig välkommen till vårt kontor på Torsgatan 21 i Stockholm. Meningen är att du som är verksam i en församling/samfällighet inom Svenska kyrkan får möjlighet att inhämta nya kunskaper samt träffa kollegor och andra vänner.

Inbjudan riktar sig främst till förtroendevalda i kyrkofullmäktige eller kyrkonämnd/kyrkoråd, kyrkoherde, kanslichef och kyrkokamrer samt valda revisorer.

Föredragens huvudtema är några av de vägval som församlingar och samfälligheter står inför. De frågeställningar vi kommer att belysa är:

  • Erfarenheter av att tillämpa den nya verksamhetsindelningen i församlingen. Vägval och prioriteringar.
    - Exempel från bl. a. Tyresö församling. Hur man har arbetat med verksamheten utifrån den nya indelningen.
    - Här kommer också ges utrymme för erfarenhetsutbyte.
     
  • Utmaningar inför 2014 för Svenska kyrkan - så möter vi organisations- och strukturförändringar och detta bör Du tänka på!
    - Vi går igenom större förändringar och lyfter fram praktiska exempel med fokus på styrning och ledningsfunktioner.


Föredragshållare är Jens Persson och Johan Sverker.

Moderator är Catharina Johansson Söderström.
 

Datum och tid Onsdagen den 10 april 2013, kl. 08.30-10.00
Kaffe, te och smörgås serveras från kl 08.00
Plats PwC, Torsgatan 21 (Bonnierhuset) i Stockholm
Anmälan Klicka här för att anmäla dig, senast måndagen den 8 april 2013
Kontakt Om du har några praktiska frågor maila Annika Lagerstedt
eller ring 010-212 57 84
Om du har några frågor om innehållet maila Jens Persson eller ring 010-212 58 74 

Aktiviteten är kostnadsfri.


Varmt välkommen!