Kontroll av tredjeparter och effektivt CSR-arbete – En lösning för att undvika företagsskandaler

Fredagen den 12 april 2013

Vilka konsekvenser får det för er organisation och varumärket om en av era agenter, leverantörer eller samarbetspartners är involverade i tvivelaktiga affärer? Hur skaffar du dig kunskap om vilka organisationer och personer du inte bör samarbeta med? Vilka krav kan du ställa på en tredjepart om insyn?

För företag och organisationer går det idag oerhört fort då en förtroendekris blir offentlig. Att då ställas till svars för att man inte gjort tillräckliga kontroller är inte lätt. Sedan den 1 juli 2012 kan företagsledningar och styrelser vid vissa situationer också ställas till ansvar för vårdslös finansiering av mutbrott om en agent/distributör gjort sig skyldig till mutbrott och det visar sig att man som företag har brustit i att implementera tillräckliga förebyggande åtgärder.

Men även andra CSR-risker såsom brister inom miljö, mänskliga rättigheter och arbetsvillkor hos en underleverantör kan drabba dig som upphandlare av varor eller tjänster. Hur minimerar du dessa risker och hanterar du dem när de uppstår?

Nu har du chansen att delta i ett seminarium som ger dig en initierad överblick:

  • Vilka överväganden bör din organisation göra när ni ingår samarbete med nya tredjeparter?
  • Vilka kontroller kan och bör du göra här och utomlands?
  • Hur kan du arbeta förebyggande med dessa frågor?

Medarbetare från Forensic Services finns på plats att svara på frågor fram till kl. 10.00. Du finner mer information om Forensic Services här

Datum  Fredagen den 12 april 2013
Tid

Kl. 08.30-09.15
Frukost serveras mellan kl. 08.00-08.30

Plats PwC, Green Room 
Torsgatan 21, Stockholm
Anmälan

Klicka här för att anmäla dig, senast fredagen den 5 april 2013
Länken är personlig och kan inte vidarebefordras

Kontakt Vid praktiska frågor maila Caroline Olander eller ring 0723-53 02 06
Vid sakfrågor maila Karin Henrikson eller ring 0709-29 43 58

Seminariet är kostnadsfritt och antalet platser är begränsat.

Välkommen!

Karin Henrikson