K2/K3 Aktuella fastighetsfrågor avseende redovisning, moms och skatt

Torsdagen den 7 mars 2013

K2 eller K3, Auktoriserad revisor Peter Söderman

Från och med 2014 ändras nu gällande redovisningsnormgivning. Större företag ska i stället tillämpa K3 och mindre företag för välja mellan att tillämpa K3 eller K2.

Med fokus på fastighetsbranschen görs en genomgång om områden som påverkas av K3. Aspekten som kan vara av betydelse för valet att tillämpa K3 eller K2 tas också upp.

Aktuella momsfrågor för fastighetsbolag, Skattejurist Erik Sahlberg, PwC

 • Nya regeler om frivillig skattskyldighet på gång?
 • Att tänka på ur ett momsperspektiv vid paketering av fastigheter
 • Avdragsrätt för moms på kostnader i samband med försäljning av fastigheter
 • Beviskrav vid redovisning av uttagsmoms i fastighetsförvaltning
 • Dom från EU-domstolen om avdrag i blandad verksamhet
 • Flera nya domar om gränsdragning fastighet och lös egendom när det gäller lätt flyttbara enheter
 • Övriga aktuella momsfrågor

Skattenyheter för fastighetsbolag och dess ägare, Skattejurist Hans Nilsson, PwC

 • Skattenyheter för fastighetsbolag
 • Paketering av fastigheter, uppdatering kring rättsläget
 • Aktuella domar
 • Förslaget kring utvidgade ränteavdragsbegränsningsregler

Övriga frågor

Syftet att göra seminariet så givande som möjligt erbjuder vi möjligheten i förväg maila in frågeställningar som ni vill ha belysta (maila till jessica.ruden@se.pwc.com)

Datum och tid Torsdagen den 7 mars 2013, kl. 16.00-18.00
Plats PwC:s kontor, Ingenjör Bååths gata 11 T2D, Västerås
Anmälan Klicka här för att anmäla dig, senast måndagen den 4 mars 2013
Kontakt Om du har frågor maila Jessica Rudén
eller ring 010-21 26 134

Välkommen!