K2/K3 Aktuella fastighetsfrågor avseende redovisning, moms och skatt

Onsdagen den 6 mars 2013

K2 eller K3, Auktoriserad revisor Peter Söderman

Från och med 2014 ändras nu gällande redovisningsnormgivning. Större företag ska i stället tillämpa K3 och mindre företag får välja mellan att tillämpa K3 eller K2.

Med fokus på fastighetsbranschen görs en genomgång om områden som påverkas av K3. Aspekten som kan vara av betydelse för valet att tillämpa K3 eller K2 tas också upp.

Aktuella momsfrågor för fastighetsbolag, Skattejurist Erik Sahlberg, PwC

• Nya regler om frivillig skattskyldighet på gång?
• Att tänka på ur ett momsperspektiv vid paketering av fastigheter
• Avdragsrätt för moms på kostnader i samband med försäljning av fastigheter
• Beviskrav vid redovisning av uttagsmoms i fastighetsförvaltning
• Dom från EU-domstolen om avdrag i blandad verksamhet
• Flera nya domar om gränsdragning fastighet och lös egendom när det gäller lätt flyttbara enheter
• Övriga aktuella momsfrågor

Skattenyheter för fastighetsbolag och dess ägare, Skattejurist Hans Nilsson, PwC
• Skattenyheter för fastighetsbolag
• Paketering av fastigheter, uppdatering kring rättsläget
• Aktuella domar
• Förslaget kring utvidgade ränteavdragsbegränsningsregler

 

Datum Onsdagen den 6 mars 2013.
Tid

Kaffe/the och smörgås serveras kl. 07.30 - 08.00
Föreläsning kl. 08.00 - 10.00

Plats PwC:s kontor, Drottninggatan 4, Eskilstuna
Anmälan Klicka här för att anmäla dig, senast fredagen den 1 mars 2013
Kontakt Om du har frågor maila Monika Lundgren
eller ring 010 - 212 77 57

Välkommen!