Ta kontroll över pensionshanteringen

Tisdagen den 19 mars 2013

Tjänstepensionen är en väsentlig del av arbetsgivarens förmånspaket till sina anställda. För de anställda kommer också tjänstepensionen utgöra en stor del av den totala pensionsersättningen. Det är därför viktigt att arbetsgivaren är väl insatt i de pensionsavtal och förpliktelser man ingått. Vår erfarenhet visar att ansvaret för tjänstepensionerna ofta är fördelat på olika funktioner inom företaget och att det kan vara svårt att ha en helhetsbild över bolagets åtaganden och därtill hörande utmaningar.

Vi kommer med hjälp av praktiska exempel belysa olika situationer där vi hjälpt bolag att effektivisera sin pensionshantering och därmed minskat bolagets riskexponering och risken för oförutsedda kostnader.

Vår målsättning är att frukostmötet ska ge ökad kunskap och förståelse för vilka utmaningar när det gäller pensioner ett bolag kan ställas inför och hur man kan ta kontroll över pensionshanteringen.

Frukostmötet vänder sig till såväl stora som små bolag och tar upp frågor av intresse för både HR och ekonomiavdelning.

Frukostmötet är kostnadsfritt men vid utebliven avanmälan debiteras 500 kr.
 

Program
07.45-08.00 Kaffe, the och smörgås serveras
08.00 - 09.00 Föreläsning av Linda Lindström skattejurist och John Bergengren, specialiserad på pensionsfrågor, PwC
   
Datum och tid Tisdagen den 19 mars 2013, kl. 07.45-09.00
Plats PwC:s kontor Fridhemsgatan 2 i Örebro
Anmälan Klicka här för att anmäla dig, senast tisdagen den 12 mars 2013
Kontakt Om du har frågor maila Kerstin Harström eller ring 019-766 18 70

 

Välkommen!