Skattebesparingar med rätt internprissättning


PwC:s frukostseminarium i Jönköping          

Fredagen den 22 mars 2013

Att arbeta effektivt med internprissättning innebär ofta förändringar i bland annat operationell produkt-/tjänsteprissättning, faktureringsvägar och interna rutiner. Företaget måste helt enkelt säkerställa att man efterlever den strategiska internprissättningsmodell som arbetats fram och som dokumenterats. En förändring av koncernens internprissättningsmodell kan även innebära skattebesparingar.

Seminariet vänder sig till dig som kommer i kontakt med/hanterar gränsöverskridande transaktioner mellan koncernbolag.

Vid detta seminarietillfälle går vi igenom ett generellt affärscase där vi förklarar hur vi normalt tar oss an ett nytt kunduppdrag. Vi går igenom den information som behöver samlas in och diskuterar vilka alternativa internprissättningsmodeller som är aktuella i vårt case. Vilka operationella hänsynstaganden är viktiga att göra, vilka rutiner/processer behöver implementeras och hur ser en lämplig intern ansvarsfördelning ut?

Program
07.30-08.00 Bjuder vi på frukost
08.00-09.00 Föredrag av våra skattejurister Amanda Ivansson och Johan Ahlqvist
Datum och tid Fredagen den 22 mars 2013, kl. 07.30-09.00
Plats PwC:s kontor, Lantmätargränd 5, Jönköping
Anmälan Klicka här för att anmäla dig, senast fredagen den 15 mars 2013
Kontakt Om du har frågor maila Anneli Granlund
eller ring 010-212 52 04

Seminariet är kostnadsfritt. Utebliven deltagare som inte anmält förhinder debiteras 150 kr inkl moms.

Välkommen!        

PwC