Nytt regelverk för redovisning - ett väsentligt vägval för ert företag och dess intressenter som bör förberedas i god tid!

PwC:s frukostseminarium i Jönköping
Fredagen den 26 april 2013

Vi informerar om de viktigaste skillnaderna mellan K3 och dagens regelverk samt diskuterar vad detta kan medföra för ditt företag. 

K3 är huvudalternativet när årsredovisning och koncernredovisning upprättas i icke noterade företag. Undantag är moderföretag som frivilligt väljer att upprätta koncernredovisning i enlighet med internationella redovisningsregler. Mindre företag kommer ha möjlighet att välja att tillämpa K2-regelverket.

Ditt bolag kommer att ställas inför flera väsentliga ställningstaganden när valet skall göras. Dessa kommer påverka bolagets årsredovisning och i flera fall medföra en direkt effekt på resultat och ställning, något som därmed också får en direkt effekt på hur era intressenter utvärderar er.

Skulle du känna dig bekväm i ditt egna val tror vi ändå att det kan var viktigt för dig att få inblick i hur andra bolag kan komma att påverkas, hur skall ni t ex analysera och bedöma finansiell information från era kunder eller leverantörer?

K3-regelverket publicerades i juni 2012 och ska tillämpas på räkenskapsår som påbörjas efter den 31 december 2013 men får tillämpas på räkenskapsår som påbörjas tidigare.

Vi vill med denna inbjudan ge startpunkt i den analys som bör genomföras i varje bolag i god tid inför det slutliga valet av K2 och K3.

Program
07.45-08.00 Bjuder vi på frukost
08.00-10.00 Föreläsare, auktoriserade revisorer Martin Odqvist och Pierre Fogelberg, PwC, Jönköping
   
Datum och tid Fredagen den 26 april 2013, kl. 07.30-10.00
Plats PwC:s kontor, Lantmätargränd 5, Jönköping
Anmälan Klicka här för att anmäla dig, senast fredagen den 19 april 2013
Kontakt Om du har frågor maila Birgitta Jönsson eller ring 010-2125248

Seminariet är kostnadsfritt men vid utebliven avanmälan debiteras
150 kr.


Välkommen!