Inbjudan

Ta kontroll över pensionshanteringen

Anställda på utlandstjänst - vad händer med tjänstepensionen?


Lunchseminarium tisdagen den 16 april 2013 - Två pass i ett

Pass 1: Tjänstepensionen är en väsentlig del av arbetsgivarens förmånspaket till sina anställda. För de anställda kommer också tjänstepensionen utgöra en stor del av den totala pensionsersättningen. Det är därför viktigt att arbetsgivaren är väl insatt i de pensionsavtal och förpliktelser man ingått. Vår erfarenhet visar att ansvaret för tjänstepensionerna ofta är fördelat på olika funktioner inom företaget och att det kan vara svårt att ha en helhetsbild över bolagets åtaganden och där tillhörande utmaningar. Vi kommer med hjälp av praktiska exempel belysa olika situationer där vi hjälpt bolag att effektivisera sin pensionshantering och minska riskexponering och risken för oförutsedda kostnader.

Pass 2: För er som är intresserade kommer vi efter lunch att belysa pensionsfrågor vid utlandstjänstgöring. Vi tar upp vad arbetsgivare bör uppmärksamma både när en anställd arbetar utomlands och när en anställd från ett annat land är på utlandstjänstgöring i Sverige. Vi illustrerar frågeställningarna med praktiska exempel och diskuterar hur de kan hanteras.

Seminariet vänder sig till såväl stora som små bolag och tar upp frågor av intresse för både HR och Ekonomiavdelning.

Föredragshållare är Niklas Sundh och Linda Lindström.

Program
11.00-12.00 Ta kontroll över din pensionshantering
12.00-12.30 Lunch
12.30-13.15 Anställda på utlandstjänst - vad händer med tjänstepensionen?
Datum och tid Tisdagen den 16 april 2013, kl. 11.00-13.15
Plats PwC:s kontor, Lantmätargränd 5, Jönköping
Anmälan Klicka här för att anmäla dig, senast tisdagen den 9 april 2013
Kontakt Om du har frågor maila Anneli Granlund
eller ring 010-212 52 04

Välkommen!