K3-regelverket-vad är nytt?
Fredagen den 22 mars 2013

Vi guidar dig i de viktigaste skillnaderna mellan K3 och dagens regelverk samt vad detta kan innebära i praktiken

Regelverket är huvudalternativet när årsredovisning och koncernredovisning upprättas i icke noterade företag. Undantag är moderföretag som frivilligt väljer att upprätta koncernredovisning i enlighet med internationella redovisningsregler. Mindre företag kommer ha möjlighet att välja att tillämpa K2-regelverket.

K3-regelverket publicerades i juni 2012 och ska tillämpas på räkenskapsår som påbörjas efter den 31 december 2013 men får tillämpas på räkenskapsår som påbörjas tidigare.

Föreläsare: Redovisningsspecialisterna, PwC 

Antal platser är begränsat, först till kvarn!

Datum och tid Fredagen den 22 mars 2013, kl. 08.00-10.00
Frukost serveras från 07.45
Plats PwC Malmö, Anna Lindhs plats 4
Anmälan Klicka här för att anmäla dig, senast torsdagen den 14 mars 2013
Kontakt           

Om du har frågor maila Karolina Bramhed 
eller ring 010- 2124669

Seminariet är kostnadsfritt men vid utebliven avanmälan debiteras
500 kr.

Välkommen!