DAC 6/MDR - särskilt för dig inom finansiell sektor
Torsdagen den 16 maj 2019

Jobbar du som CFO eller med compliance, risk eller skatt inom finansiell sektor? Välkommen till PwC:s seminarium om DAC 6/MDR (Mandatory Disclosure Regime).

EU:s direktiv om rapporteringsplikt för vissa “arrangemang” ålägger rådgivare att lämna uppgifter till skattemyndigheterna om vissa händelser fr o m 25 juni 2018 som kan anses vara arrangemang. Inom bank, försäkring, kapitalförvaltning kan olika enheter ofta komma att ses som “rådgivare” enligt direktivet och därigenom riskera höga sanktionsavgifter om den rapportering som direktivet kräver inte sker i rätt tid. Det är därför särskilt viktigt för bolag inom den finansiella sektorn att på ett tidigt skede påbörja ett internt arbete med alla affärsområden för att identifiera sina olika rapporteringspliktiga arrangemang enligt DAC 6 och liknande regler på nationell basis.

Under vårt seminarium kommer vi att gå igenom följande:

  • En kort beskrivning av DAC 6-direktivet och det svenska förslaget till implementering
  • Diskussion kring sanktionsavgifter inom EU kring DAC 6 (upp till 500 000 kr i Sverige och ca 46 mkr i Polen) och kring tillkommande nationella “extra-regler”
  • Paneldiskussion med bl a Ulrika Hansson från Svenska Bankföreningen och kort genomgång av remissvaren
  • Kort presentation och genomgång av vårt nya verktyg för identifiering och loggning av rapporteringspliktiga transaktioner  

Seminariet kommer att hållas av Elisabeth Bergmann, Marcus Hammarstrand, Stefan Carlsson och Daniel Gluckman som alla har mångårig erfarenhet av internationella skattefrågor. 

Vi hoppas på ett aktivt deltagande med många intressanta diskussioner!

Datum och tid Torsdagen den 16 maj 2019, kl. 13.30-15.30
Registrering från kl. 13.15
Vi bjuder på fika i pausen
Plats PwC, Torsgatan 21 - Auditorium, Stockholm
Anmälan Klicka här för att anmäla dig, senast fredagen den 10 maj 2019
Kontakt Om du har frågor maila Monica Juhlin

Välkommen!