Affärstransaktioner med Swedbank och Maqs Advokatbyrå (Swedbank, Södra hamngatan 27, Göteborg)

Affärstransaktioner
Vad har juridik, fotboll och kapitalförvaltning gemensamt?

Har du tankar på företagsförvärv eller företagsöverlåtelser? Sverige befinner sig i en högkonjunktur vilket tydligt märks i antalet nationella och internationella företagsförvärv. Swedbank och MAQS Advokatbyrå välkomnar dig på ett seminarium där vi pratar mer kring ämnet samt om marknaden och kapitalförvaltning. Dessutom får vi höra vad kapitalförvaltning, företagsförvärv och fotbollsövergångar har gemensamt.

Anmäl dig nedan.

*Dina kontaktuppgifter kommer enbart hanteras av Swedbank och MAQS Advokatbyrån enligt PUL.

Denna händelse är inte längre bokningsbar
 
©Swedbank AB (Publ)