We are travelers - SAS

We are travelers - SAS

Årsmöte 08maj23 (Frösundavik - Room Cairo)
Visa Dag | Visa vecka | Visa månad | Visa händelser
2023-05-08 (17:30 - 19:30)

Hej!

Alla medlemmar i SAS Group Club Sweden kallas härmed till årsmöte den 8 maj kl.17:.30.

Mötet hålls i Frösundavik i mötesrum Cairo (ligger i gatan) och SAS Group Club Sweden bjuder på lättare förtäring.

SAS klubbens moderklubb har under ett par år kämpat med att få medlemmar till att vilja jobba i vår styrelse och vi är fortsatt i behov av några ledamöter för att kunna driva klubben vidare.
Är du intresserad så hör gärna av dig till oss omgående!

Vi vill att ni anmäler ert deltagande för att vi ska kunna planera för mötet. Detta gör ni här senast den 3 maj.

Om du väljer att delta digitalt, använd bifogad länk som fungerar både på telefonen och på dator.  Click here to join the meeting

Agenda:

 • Val av ordförande för årsmötet
 • Val av sekreterare
 • Fråga om årsmötet behörigen utlysts
 • Val av två justeringsmän
 • Godkännande av dagordningen
 • Godkännande av verksamhetsberättelse
 • Godkännande av resultat samt fastställande av balansräkningen
 • Godkännande av revisionsberättelsen
 • Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret
 • Fastställande av antalet styrelseledamöter samt val av dessa
 • Val av revisorer
 • Val av valberedning
 • Fastställande av medlemsavgifter
 • Fastställande av budget för kommande räkenskapsår
 • Förslag på stadgeändringar
 • Behandling av förslag av styrelsen eller ärenden som av medlem ingivits i enlighet med stadgarna
 • Övrigt

Med vänliga hälsningar

Styrelsen SAS Group Club Sweden

Denna händelse är inte längre bokningsbar