27
MAR
Kristianstad
Företagarluncher våren 2019 - Tema Köp och försäljning av företag
Mer info
28
MAR
Gävle
Vad innebär Brexit för er verksamhet?
Mer info
28
MAR
Stockholm
Pensionsutmaningar i globala företag 2019 – presentation av ny undersökning
Mer info
29
MAR
Malmö
Temafrukostar hos PwC Malmö våren 2019 - Rådgivning anpassad för ägarledda bolag
Mer info
02
APR
Malmö
Integrity & Threat Screening
Mer info
04
APR
Malmö
Den nya pensionsmarknaden - hur anpassas era individuella pensionsplaner?
Mer info
05
APR
Malmö
Temafrukostar hos PwC Malmö våren 2019 - Nyheter inom Transfer Pricing-området
Mer info
09
APR
Norrköping
Ägarförändringar i fåmansföretag-möjligheter och fällor!
Mer info
10
APR
Stockholm
Dags att lämna in deklarationen - Vad bör ideella organisationer tänka på och vilka fällor ska undvikas?
Mer info
10
APR
Göteborg
Två år efter BEPS - vad har hänt inom TP i Sverige och i världen?
Mer info
11
APR
Stockholm
Den nya pensionsmarknaden - hur anpassas era individuella pensionsplaner?
Mer info
11
APR
Stockholm
PwCs Skattedag 2019
Mer info
11
APR
Linköping
Ägarförändringar i fåmansföretag - möjligheter och fällor!
Boka kö
24
APR
Kristianstad
Företagarluncher våren 2019 - Tema Skatt och Hållbarhet
Mer info
24
APR
Stockholm
Antikorruptionsarbete och värdeskapande extern rapportering
Mer info
25
APR
Stockholm
Försäkringsforum våren 2019
Mer info
06
MAJ
Stockholm
Utbildning Finsk moms och internationell handel
Mer info
07
MAJ
Stockholm
Utbildning Skandinavisk moms – avdragsreglerna
Mer info
07
MAJ
Linköping
Ny hotbild för dagens kommuner - hur reducera säkerhetsrisker och ekonomisk brottslighet i kommunal verksamhet?
Mer info
08
MAJ
Stockholm
Utbildning Skandinavisk moms – handel med utlandet
Mer info
08
MAJ
Göteborg
Nya skatteregler för generationsskiften - Hur påverkas du och din familj?
Mer info
14
MAJ
Stockholm
Styrelseaktuellt vid frukostbordet - tema Hållbarhet
Mer info
24
MAJ
Malmö
Temafrukostar hos PwC Malmö våren 2019 - GDPR - Vad har hänt
Mer info