Swedbank rivstart 2021

Swedbank rivstart lyfter fram och belönar företag som gör en omställning i hållbar riktning. Företagen ska genom sin verksamhet bidra till en positiv förändring i samhället.

Så funkar det

För att kunna anmäla sig till Swedbank rivstart 2021 behöver du ha fyllt 18 år, vara bosatt i Sverige och ha godkänd F-skattsedel. Du kan endast skicka in ditt bidrag mellan 22 mars och 2 maj 2021. Bidrag som skickas in efter den 2 maj 2021 kommer inte att beaktas.

  1. Direkt när du anmält dig får du en bekräftelse via mejl på att vi har mottagit ditt bidrag.
  2. Senast 18 maj presenterar vi vinnarna på swedbank.se/rivstart 


Information om hur vi hanterar personuppgifter

Swedbank AB, 105 34 Stockholm, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av lämnade personuppgifter. Swedbank behandlar dina personuppgifter med syfte att administrera- och genomföra tävlingen.  Dina personuppgifter lagras till dess tävlingen avslutats och raderas senast 4 månader efter avslutad tävling.

Banken har möjlighet att ta kontakt med ditt bolag per telefon upp till fyra månader efter att tävlingen avslutats för att informera om erbjudanden.  Vill du inte att vi kontaktar dig har du har rätt att invända mot det. Meddela i så fall oss på adress:

Swedbank AB, GSS Operations A7, 105 34 Stockholm

Har du frågor om vår behandling av personuppgifter eller vill få tillgång till, rätta eller radera personuppgifter läs mer här: Behandling av personuppgifter.

Tävlingsvillkor
Klicka här för att läsa tävlingsvillkoren