Webbinarium - Förbered företaget inför kommande lagkrav kopplat till hållbarhet!

Välkommen till Webbinarium - Förbered företaget inför kommande lagkrav kopplat till hållbarhet!

Som en del av EU:s gröna giv (Green deal) kommer flertalet nya lagar och regleringar kopplat till Hållbarhet. Syftet är att företag inom EU ska ställa om och bidra till målen i Parisavtalet. Flertalet av dessa nya lagar och regler kommer påverka företag i stor omfattning, inte minst inom tillverkande industri, bygg och fastighet samt transport. Det finns därmed ett stort behov att förstå vilka nya regler som kommer införas samt hur företag behöver anpassa sig.

Detta webinarium kommer att ge dig en bra översyn av de lagar och regler som kommer att implementeras, med fokus på att besvara tre viktiga frågor:

Vilka lagar relaterat till hållbarhet kommer påverka företag

Vad omfattar och ingår i de nya lagkraven

Vilka krav kommer nya regleringar ställa på företag samt när börjar de olika regleringarna gälla

Webbinariet kommer bland annat att beröra CSRD, EU Taxonomin, reglering kopplat till hållbara leveranskedjor (CSDDD), CBAM, direktiv om Green claims, Digitala pass och andra regleringar kopplat till cirkulär ekonomi samt energidirektivet för fastigheter (EPBD).

Så vill du få en snabb överblick av kommande regleringar, anmäl dig till vårt webbinarium som vi kommer leverera tillsammans med vår samarbetspartner Ramboll.

Medverkande

Sarah Lindholm, Senior Project Manager Sustainable Finance, Swedbank

Josefin Borg, Senior rådgivare inom Sustainable Finance, Ramboll Management Consulting  

Oscar Ölund, Senior Rådgivare, Ramboll Management Consulting  

 

Datum Onsdag 17 april 2024
Tid 09:00- 09:45
Plats Digitalt via länk

Genom att jag anmäler mig till detta event är jag medveten om att Swedbank tar emot och hanterar de personuppgifter jag lämnar i min anmälan. Information om hur Swedbank hanterar personuppgifter läser du på swedbank.se/gdpr.

Denna händelse är inte längre bokningsbar