Sparbanken i Enköpings UNGDOMSLEDARSTIPENDIUM

Känner du till en duktig ungdomsledare som är värd att hylla med lite extra uppskattning? Då tycker vi att du ska nominera hen till vårt ungdomsledarstipendium för 2021.

Kriterier:

  • Stipendiet tilldelas ungdomsledare som på ett förtjänstfullt sätt arbetar ideellt med ungdomar.

  • Ungdomsledaren ska vara ett föredöme, skapa god gemenskap och stärka gruppen och individen, motverka mobbing och främja en drog och våldsfri miljö.

  • Ungdomsledaren ska vara bosatt och/eller verksam inom bankens verksamhetsområde. Stipendiet ska skapa möjlighet till personlig utveckling för den enskilde ledaren.

  • Föreningen erhåller samma belopp som ungdomsledaren. Stipendiebeloppet ska användas till ledarutveckling/utbildning för att stimulera och skapa fler bra ungdomsledare till gagn för föreningens ungdomsverksamhet.

Genom att jag fyller i detta formulär är jag medveten om att banken tar emot och hanterar de personuppgifter jag lämnar i min anmälan. Information om hur Sparbanken i Enköping hanterar personuppgifter läser du på sparbankenenkoping.se/gdpr

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss på info@sparbankenenkoping.se