Sparbanken i Enköpings UNGDOMSLEDARSTIPENDIUM

Känner du till en duktig ungdomsledare som är värd att hylla med lite extra uppskattning? Då tycker vi att du ska nominera hen till vårt ungdomsledarstipendium för 2023.

Kriterier:

  • Stipendiet tilldelas ungdomsledare som på ett förtjänstfullt sätt arbetar ideellt med ungdomar.

  • Ungdomsledaren ska vara ett föredöme, skapa god gemenskap och stärka gruppen och individen, motverka mobbing och främja en drog och våldsfri miljö.

  • Ungdomsledaren ska vara bosatt och/eller verksam inom bankens verksamhetsområde. Stipendiet ska skapa möjlighet till personlig utveckling för den enskilde ledaren.

Genom att jag fyller i detta formulär är jag medveten om att banken tar emot och hanterar de personuppgifter jag lämnar i min anmälan. Information om hur Sparbanken i Enköping hanterar personuppgifter läser du på sparbankenenkoping.se/gdpr

Din nominering vill vi ha senast den 31 maj. Har du frågor är du välkommen att kontakta oss på info@sparbankenenkoping.se

Denna händelse är inte längre bokningsbar