Anmälan till Föreningskraften 2020/2021

Nya Föreningskraften

Genom att fylla i formuläret nedan registrerar du din förening till Sala Sparbanks initiativ Föreningskraften som stärker det lokala föreningslivet. Denna registrering kommer göra din förening valbar i vårt föreningsregister.

Det innebär att våra kunder som genomför en rådgivning hos oss får välja en lokal förening som vi skänker 100 kronor till. Pengarna betalas ut under maj/ juni månad till angivet konto utan föreningens agerande. Vi genomför alltid en kontroll att kontonumret/bankgiro/postgiro är registrerat på föreningen. Kvitto/underlag på insättningen skickas per post till nedan angiven adress. 

För att registrera din förening behöver nedanstående krav vara uppfyllda:

  • Föreningen får inte ha ett politiskt eller religiöst syfte/verksamhet.
  • Föreningen ska finnas/ha egen verksamhet i Sala eller Heby kommuner.
  • Föreningen ska ha bolagsform ideell förening.

Vi förbehåller oss rätten att ta bort registrerade föreningar som vi anser inte uppfyller dessa krav. Om flera registreringar av samma förening har skett kommer enbart en att registreras.

Föreningens namn 

Ange föreningens fullständiga namn. Ange inte sektioner.
Kontonummer Om föreningen är kund i banken ska kontonummer anges, om föreningen är kund i en annan bank än Sala Sparbank ska du ange bank-/postgironummer.


Vi behöver din anmälan senast 15 oktober 2020.
Föreningarna kommer att bli valbara framgent från den 15 oktober.