Föreningskraften

Här registrerar du Föreningskraften.

Välj nedan:

  1. Ange P-id
  2. Klockslag, ange närmaste halvtimme för mötesstart
  3. Välj kommun
  4. Typ av förening
  5. Förening

Information om registrerade föreningar
Föreningarna har själva fått registrera sig och ange uppgifter om utbetalning, adress med mera. På så sätt säkerställer vi att enbart aktiva föreningar är valbara och att vi kan betala ut alla pengar som ni samlar in. 

Information om att föreningarna själva måste registrera sig har skett via utskick i kommunernas föreningsregister, annons i lokaltidningar, digitala affischer, sociala medier etc.

Finns den föreningen som kunden vill välja inte med?
Be kunden att ta kontakt med sin förening som då behöver lägga in sina uppgifter på www.salasparbank.se/registrera. Då blir föreningen valbar framgent. På sidan står det vilka datum som vi lägger upp föreningar som anmäler sig.

Endast ideella registrerade föreningar är med i registret. Politiska eller religiösa föreningar får inte vara med.