Sparbanksstämma

Äntligen har vi återigen möjligheten att bjuda in Dig till en fysisk Sparbanksstämma i Tingssalen på Hotell Tinget i Sala. Stämman inleds med en presentation av bankens nya vd Per Skargren med tillhörande mingel med dryck och enklare förtäring som inleds från kl 18:00. 

Datum Onsdag 27 april 2022
Tid 18:00
Plats Tingssalen, Hotell Tinget i Sala
Anmälan

Vi behöver din anmälan senast fredagen den 15 april 2022.

Avslutningsvis reserverar sig banken för att förändrat smittläge i samhället kan komma att ändra förutsättningarna och medföra att stämman återigen genomförs via digitala medel, i likhet med tidigare år.

Genom att jag anmäler mig till detta event är jag medveten om att Sala Sparbank tar emot och hanterar de personuppgifter jag lämnar i min anmälan. Information om hur Sala Sparbank hanterar personuppgifter läser du på salasparbank.se/gdpr.

 

Varmt välkommen!

Sala Sparbank

Denna händelse är inte längre bokningsbar