Praktiska frågor kring avtal ur ett skatte- och momsperspektiv - Webbinarium för ideell sektor


Onsdagen den 2 december 2020

Att skriftliga avtal kan vara bra att ha är ingen nyhet. Detta webbinarium handlar om vikten av att ha skriftliga avtal samt varför det är viktigt att löpande uppdatera ingångna avtal. Vi kommer också komma med några tips kring hur man bör (och inte bör) utforma sina avtalsklausuler.

Vi på PwC ställs ofta inför transaktioner och mellanhavanden som vid första anblicken kan verka väldigt lika, men ändå bedöms ha olika inkomstskattemässiga och momsmässiga konsekvenser. Eftersom de ingångna avtalen är en del i bedömningen av vilka konsekvenser transaktioner och mellanhavanden kan ha, är det därför viktigt att man, när avtal ska ingås, utvärderar hur avtalen lämpligen bör utformas utifrån de omständigheter som föreligger i just den aktuella situationen. 

Vi kommer genom verkliga exempel att beröra den problematik som kan uppstå i ideella organisationer vid olika samarbeten, ansökningar om bidrag och vid uthyrning av fastighet. Vi kommer utifrån vår erfarenhet ge tips om vad organisationer behöver tänka på inför upprättande av avtal och hur man undviker de vanligaste fällorna.  

Webbinariet kommer hållas av PwC:s rådgivare Ann-Christine Kankaanranta (affärsjuridik), Johan Wahlgren (momsrådgivare) och Anna Lindman (skatterådgivare).

Datum och tid:      Onsdagen den 2 december 2020, kl. 08.00-09.00. Se till att logga in i god tid före utsatt tid.

Plats:                       Webbinarium PwC, se till att vara inloggad senast 07.55.

Anmälan:                Anmäl dig nedan, senast måndag den 30 november 2020.

Kontakt:                 Om du har frågor om innehållet maila Sara Karlberg eller ring 072-880 91 63. Om du har praktiska frågor maila                                               Lena Ytterberg eller ring 072 58 49 687.

Webbinariet vänder sig till aktörer inom ideell sektor och är kostnadsfritt. Platserna är begränsade och länk till sändningen skickas separat.

Vill du ha inbjudan till kommande webbinarier? Anmäl dig här >>

Varmt välkommen önskar vi på PwC!

Fyll i formuläret nedan för anmälan!

Denna händelse är inte längre bokningsbar