Informationssäkerhet inom ideella sektorn - Hur styrs arbetet med informationssäkerhet på bästa sätt och vilka lärdomar finns att dra?


Tisdagen den 10 mars 2020


Digitaliseringens växande takt innebär ett större beroende på informationssystem för samtliga organisationer. Att skydda och säkra information växer därmed i betydelse och viktighet, och är numera en väsentlig del av riskhanteringen. Hur ska man skydda sin information på bästa sätt? Vilka risker bör man ta i beaktande? 

Vi vill bjuda in till ett frukostseminarium där ni får möjlighet att diskutera och dela erfarenheter avseende dessa frågor. Ni kommer även att få ta del av PwC:s samlade erfarenhet från över 100 implementerings- och granskningsprojekt samt vart vi tror att de stora utmaningarna finns framöver.

Frågor på agendan är:

  • Hur styrs informationssäkerhetsarbetet på bästa sätt?
  • Vad kan vi dra för lärdomar av de stora incidenterna som inträffat hittills i år runt om i Sverige och Europa?
  • Hur håller man koll på de leverantörer som behandlar personuppgifter och känslig information för ens räkning?
  • Hur ser ett moget incidenthanteringsarbete ut?
  • Hur ska vi på bästa sätt arbeta med informationsklassning och dataskydd?

Vi hoppas att detta kan bli ett tillfälle för bra diskussioner som ger er inspiration i ert framtida arbete!

Föreläsare är:
Mattias Lööf och Sebastian Åsberg, som båda jobbar inom PwC:s tjänsteområde Cyber Security. Den senaste hösten har Mattias och Sebastian genomfört flera informationssäkerhetsgranskningar på fackförbund, mindre företag och ideella föreningar, och har flera lärdomar som de kan föra vidare från denna erfarenhet. Mattias jobbar vanligtvis med ett fokus på mognadsbedömningar och styrningsfrågor inom offentliga och finansiella sektorn medan Sebastian har profilerat sig branschöverskridande inom informationssäkerhet och säkerhetsskydd.

Datum och tid Tisdagen den 10 mars 2020, kl. 08.00-09.00
Registrering och frukost från kl 07.30
Plats PwC, Torsgatan 21 (Bonnierhuset) i Stockholm
Anmälan Senast fredagen den 6 mars 2020
Kontakt Om du har några praktiska frågor maila Annika Lagerstedt Johansson
eller ring 010-212 57 84. Om du har några frågor om seminariets innehåll maila Therese Hedberg eller ring 010-212 63 60.


Seminariet vänder sig till aktörer inom ideell sektor och är kostnadsfritt. Platserna är begränsade.

Varmt välkommen!

För mer information om vad som är aktuellt just nu besök oss på:
www.pwc.se - "PwC-ideell sektor".

Denna händelse är inte längre bokningsbar