We are travelers - SAS

We are travelers - SAS

SAS Group Club Sweden eller SAS klubben i vardagligt tal är en personalförening öppen för alla anställda inom SAS koncernen. Som medlem i SAS klubben kan du delta i olika sociala, kulturella och idrottsliga evenemang av varierande slag.

SAS klubben arbetar för ett ökat samförstånd och gott samarbete mellan anställda inom SAS. Klubben har funnits i SAS i över 60 år och är helt opolitisk och har inga fackliga uppdrag. Vår verksamhet finansieras dels genom medlemsavgiften samt dels av SAS koncernledning.

Verksamheten består av egna evenemang genom Klubbens styrelse och olika evenemang som genomförs av de olika sektionerna. Våra evenemang är av varierande slag. Vissa kan sträcka sig över några timmar medan andra över flera dagar och omfattar även resa utomlands. Dessutom träffas medlemmarna från Danmark, Norge och Sverige under idrottsliga och sociala former varje år. SAS Group Club Sweden har ett nära samarbete med systerklubbarna i Danmark och Norge.

Vi har för närvarande ungefär 17 sektioner som ingår i Klubben. Under menyn "Sektioner" kan du se vilka de är och vem du skall kontakta. Om du är intresserad av att starta en ny sektion går det att ordna. Ta kontakt med oss så får du veta mer.

Annonsering av Klubbens egna evenemang sker alltid genom utskick via e-post till alla medlemmar. En uppdaterad lista på våra evenemang finns alltid här på hemsidan..

Om du har ytterligare frågor är du välkommen att kontakta oss på sas-klubben.se@sas.se

Klubbens styrelse
Stadgar/Protokoll
Intraskand