We are travelers - SAS

We are travelers - SAS

Alla anställda i något av SAS koncernbolag i Sverige kan vara medlemmar. Om man önskar vara medlem i någon av Klubbens sektioner tillkommer avgiften för varje sektion.

Yrkesaktiva:
För dig som är yrkesaktiv är medlemsavgiften för närvarande 200 kr per kalenderår. Första året när du anmäler dig sätter du in 200 kr på bankgiro 5954-0542 och meddelar SAS Klubben att du satt in pengar. Efterföljande år så länge du önskar vara medlem kommer avgiften dras på din marslön.

Pensionär:
För dig som har avgått som pensionär (avser de som erhåller ålderspension) är medlemsavgiften för närvarande 100 kr per kalenderår. Avgiften betalas in på bankgiro 5954-0542. Meddela SAS klubben att du satt in pengar samt din mail adress.

Bli medlem i en sektion:
Vill du bli medlem i någon/några av våra sektioner, kontakta dem separat. Vilka de är kan du se under menyn "Sektioner". Observera att du måsta vara medlem i SAS Klubben för att vara medlem i en sektion.

Vad sker vid bolagsförsäljning
Koncernens policy stipulerar att medarbetare som lämnar SAS på grund av hel eller delvis försäljning av verksamhet, helt eller delvis upphörd verksamhet eller outsourcing, kan vara medlem i SAS Group Club i samma period som de har rätt till ID-biljetter, dock maximalt i 24 månader efter frånträdelsen. Detta innebär följande och så länge inga andra överenskommelser träffas.

För dig som önskar utträda ur SAS Klubben
Sänd oss en mail på sas-klubben.se@sas.se med ditt namn och anställningsnummer.
Är du medlem i en sektion måste du själv kontakta den sektionen och be om utträde. Efter mottagen avanmälan får du en bekräftelse från oss.

Om du har frågor om ditt medlemskap kan du nå oss på sas-klubben.se@sas.se