We are travelers - SAS

We are travelers - SAS

SAS Arts

Välkommen till vår sektion

SAS Arts och Corona i september 2020:
1- Årsmötet avhölls den 9 juni som ett zoom-möte
2- Evenemangen under hösten 2020 framgår nedan


Vår sektion heter SAS Arts Sweden och har som syfte att främja konsterna och kulturen. I ordet konst inkluderar vi tavlor, skulptur, arkitektur, design, musik, opera, balett, teater och hantverk.
Vi anordnar visningar, föredrag och evenemang.
Vi köper in konstverk (av nu levande nordiska konstnärer som bor i Norden) som vi en gång om året lottar ut bland våra betalande medlemmar samt pensionärer som köpt en konstlott.

Medlemsinformation

För SAS Arts Sweden gäller följande:

Man måste vara medlem i SAS Klubben.

Medlem ska vara yrkesaktiva (YA) i SAS.

Avgiften till SAS Arts för 2020 är 295 SEK. Betala medlemsavgiften på BG 463–3244 (ange namn + ”medlem”). Avgiften inkluderar subventionerade evenemang och en konstlott till lotteriet i november.

Icke yrkesaktiva (IYA) som pensionärer och avtalspensionärer kan teckna sig på en Intresselista. De får då alla utskick och kan deltaga i mån av plats till "fullt pris".
De kan även köpa en konstlott för 300 SEK. Betala på BG 463–3244 (ange namn + Konstlott). Pengarna används till inköp av konst och berättigar ägaren att deltaga i lotteriet i november.

Anmälan till SAS Arts intresselista görs skriftligt via mail till hans-erik.bostrom@hotmail.com

Evenemang

Detta är vår planering för 2020. Inbjudningar skickas direkt till medlemmar och de på vår intresselista ca. 3–4 veckor innan och du kan då anmäla dig enligt informationen på inbjudan.

Evenemang När Ansvarig
Vårsalongen 2020, visningar Genomförd Ulla
Nedre Manilla Genomförd Margareta
Lena Cronquist, Waldermarsudde Inställt Inga
Ivar Lo Johanssons skrivarstuga 2021 Cecilia
Rettigska huset 2021 Ulla
Carl Eldhs ateljemuseum + sommarutställning Bella Rune + våravslutning 24 september kl.11 Margareta och Kerstin
Marabouparken 21 oktober kl.14 Ulla
Lisa Larsson ateljé på Gustafsberg 2021 Ulla
Svenskt Tenn 2021 Ulla
Digital konstlotteri 30 november Ulla

Mer information

SAS Arts Sweden Styrelse 2020
YA= yrkesaktiv. IYA=icke-yrkesaktiv

Ordförande Elisabet Moberg YA
Kassör Margareta Lindquist IYA
Sekreterare Hans-Erik Boström IYA
Ansvarig för inköpslistan Cecilia Dafnäs YA
Ledamot-Evenemang Fredrik Munck YA
Ledamot-Evenemang Ann-Sofie Thornberg YA
Ledamot-Evenemang Kerstin Hassel YA
Suppleant-Evenemang Inga Broberg IYA
Suppleant-Evenemang Ulla Strömbäck-Naess IYA

Erbjudanden för SAS Arts medlemmar:
Wasastadens Konst Kristall & Ram AB, Dalagatan 56A (Libor Lezak): medlemmar i SAS Arts erhålller 15% rabatt på ramning